google site (13)
google site (14)
google site (17)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จ.พิจิตร

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ที่ผ่ อ่านเพิ่มเติม…

สวัสดีสมาชิกใหม่ทุกท่าน

ศูนย์สังคมศึกษายินดีต้อนรับทุกท่าน…

เปิดตัวศูนย์สังคมศึกษา

เปิดตัวศูนย์สังคมศึกษา…

เอกสารเผยแพร่

ภาพสไลด์