การประชุมศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จ.พิจิตร

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนโพธิธรรมได้จัดการประชุมศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร โดยเชิญคณะกรรมการ หัวหน้ากลุ่มสาระ และคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของโรงเรียนมัธยมศึกษาจำนวน 32 โรงเรียน เพื่อชี้แจงภาระหน้าที่ และแนวทางการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุม ได้ที่นี่

ใส่ความเห็น