การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาวิ อ่านเพิ่มเติม